Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.    
Numicon Moje Bambino Akademia Bambino
Matematyka bez barier z kształtami Numicon

Drodzy Pedagodzy, matematyka jest niewątpliwie bardzo ważnym, a jednocześnie jednym z trudniejszych przedmiotów, jakie dzieci muszą przyswoić w trakcie całego procesu edukacji. Często zdarza się, że zagadnienia matematyczne stają się niemożliwe do zrozumienia, zapamiętania i nauczenia. Przyczyn należy szukać przede wszystkim w edukacji wczesnej, która stanowi fundament zdobywania podstawowych umiejętności matematycznych, niezbędnych do prawidłowego rozwoju na dalszych etapach nauki. Trudnościami w nauczaniu matematyki zainteresowali się naukowcy z Uniwersytetu Brighton School of Education, którzy w latach 1996-1998 przeprowadzili projekt badawczy. Celem było uzyskanie odpowiedzi na pytanie, jak poprawić efektywność nauki matematyki wśród młodszych dzieci. Badaniem zostały objęte dzieci w wieku 4-7 lat z brytyjskich szkół posiadających oddział przedszkolny. Projekt realizowany był w warunkach rzeczywistych, w klasie z nauczycielem i dziećmi. 


Abstrakcyjne symbole
Wnioski, jakie wyniknęły z badania przeprowadzonego w Wielkiej Brytanii udowodniły, że trudności w przyswajaniu wiedzy matematycznej wynikają przede wszystkim z wysokiego poziomu abstrakcji. Okazało się, że znaki matematyczne, liczby oraz cyfry, to dla dzieci jedynie pojęcia i nienamacalne idee, które trudno im zrozumieć. Dzieje się tak zwłaszcza wtedy, gdy używamy do ich określania języka matematycznego, będącego dla dzieci zbiorem nic nieznaczących symboli. Dodatkowo, eksperyment wskazał duże trudności dotyczące dostrzegania zależności między liczbami. Okazało się, że dzieci zwykle skupiają się na przeliczaniu, nie postrzegając struktury oraz pomijając przez to istotne relacje między nimi.


Myślenie matematyczne
Kluczowe znaczenie w kształtowaniu matematycznego myślenia odgrywa zdolność do generalizowania oraz ujmowania zjawisk w schematy, co stanowi jednak duży problem dla młodszych dzieci. Owe trudności mogą pojawiać się na przykład w wyniku nieprawidłowego podejścia nauczycieli, którzy za szybko rozpoczynają naukę matematyki za pomocą abstrakcyjnych symboli. Warto pamiętać o tym, że małe dzieci posiadają większe predyspozycje do przyswajania wiedzy za pośrednictwem zmysłów. Kolejną trudnością w uczeniu matematyki bywa często niecierpliwość młodszych dzieci, dla których ćwiczenia szybko stają się nudne i nieatrakcyjne, zwłaszcza, gdy zadania sprawiają trudności. Skutkuje to zniechęceniem i utratą zapału do dalszej nauki.

Wizualizacja matematyki
Badanie przeprowadzone w latach 1996-1998 w Wielkiej Brytanii, było impulsem do rozpoczęcia prób nad wizualizowaniem matematyki. Naukowcy postanowili sprawdzić czy wykorzystanie wizualnych odwzorowań może pomóc dzieciom w zrozumieniu matematyki, zależności między liczbami, dostrzeganiu schematów, a jednocześnie zachęcić do nauki. Rezultatem ich pracy są kształty Numicon – wyjątkowy zestaw narzędzi do nauki matematyki.

Czym jest Numicon?
Numicon to system kształtów, który został zaprojektowany tak, by bez użycia graficznego znaku przedstawić liczby i zobrazować zależności, jakie zachodzą między nimi. Specjalne kształty, odpowiadające liczbom od 1 do 10, zostały zaprojektowane tak, by bez użycia symbolu graficznego istniała możliwość przedstawienia liczb i relacji między nimi. Kształty z otworami dla każdej liczby zachowują zasadę grupowania otworów „w pary”, dlatego ułożenie kształtów w kolejności  pozwala dziecku zauważyć ważną zależność między liczbami, np. fakt, że każda następna liczba jest o jeden większa od poprzedniej i każda poprzedzająca o jeden mniejsza. W dalszej pracy dziecko samo zauważy w jaki sposób m.in. z dwóch czwórek powstaje osiem, a jak trzy dwójki tworzą sześć. Wyjątkowość kształtów Numicon to wizualizacja abstrakcyjnych pojęć matematycznych, których dzieci po prostu nie rozumieją.

Kształty Numicon pozwalają dziecku zobaczyć i poczuć, jak elementy łączą się ze sobą. Poprzez manipulowanie elementami, budowanie konstrukcji, dopasowywanie kształtów oraz zabawy z użyciem woreczka, wchodzącego w skład zestawu dziecko doświadcza liczb w dwojaki sposób: dotykiem i wzorkiem.

Zestaw Numicon
„Zestaw indywidualny – pierwsze kroki” zawiera: kolorowe kształty z otworami, kołeczki, które można przewlekać lub nakładać na kształty, specjalną podstawę i plansze z wzorami, woreczek, książeczkę zyg-zag oraz karty liczbowe. Wszystkie te elementy tworzą spójną całość i umożliwiają przeprowadzanie różnorodnych, atrakcyjnych w formie ćwiczeń, przybliżających dzieciom świat matematyki.

Różnorodność kształtów i kolorów zachęca dzieci do kreatywnej zabawy oraz rozbudza zainteresowanie. Podczas nauki kształtami, dziecko stopniowo zapoznaje się z liczbami i relacjami między nimi oraz automatycznie zaczyna postrzegać je w sposób całościowy. W rezultacie, rozwija swoją spostrzegawczość i zaczyna dostrzegać, tak istotne w matematyce, schematy.

Wielozmysłowość
Badania wykazały, że dzieci uczą się najefektywniej, kiedy w procesie uczenia wykorzystywane są różne zmysły. Taką możliwość dają właśnie kształty Numicon. Abstrakcyjne niegdyś pojęcia i symbole docierają do umysłu dziecka różnymi kanałami i przenośnikami: poprzez zabawę kształtami, obserwację kolorów,  wzorów czy wagi. Wszystkie te czynniki przyczyniają się do rozwoju logicznego myślenia, dodatkowo wspieranego możliwości autokorekty. Metoda „prób i błędów”, jaką dziecko samodzielnie może przeprowadzić, uczy wyciągania wniosków, dostrzegania schematów i lepsze zapamiętywanie zagadnień.

Uczeń – nauczyciel

Wykorzystanie klocków Numicon niesie korzyści zarówno dla ucznia, jak i nauczyciela. Ułatwia on bowiem werbalną i niewerbalną komunikację z dzieckiem w obszarze abstrakcyjnych zagadnień matematycznych, poprzez zastosowanie wizualnych interpretacji liczb czy symboli.

Numicon to innowacyjne podejście do nauki matematyki, które bazuje na fundamentalnych założeniach i zasadach pracy z  młodszymi dziećmi. Poprzez wizualizację zjawisk, symboli i zależności, przedstawia świat matematyki w sposób prosty, konkretny i kolorowy.

 

Natalia Franczak
Moje Bambino
n.franczak@mojebambino.pl
 


powrót <<<
Wpisz poprawnie adres e-mail

Taki e-mail już istnieje w bazie

Zgoda jest wymagana

Zapisz się na NEWSLETTERWyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na podany adres e-mail/numer telefonu komórkowego informacji handlowej od spółki Moje Bambino Sp. z o.o. Sp. K. oraz wyrażam zgodę na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego.

Obowiązek informacyjny
Działając zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1), dalej jako :”r.o.d.o.” informujemy, iż:
 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest …spółka Moje Bambino Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Łodzi, przy ul. Granicznej 46,dla której Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego prowadzi akta rejestrowe pod nr KRS 0000492823 , NIP 725-193-34-48.
 • W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: abi@mojebambino.pl.
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  • marketingowym Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) r.o.d.o.;
  • przesyłania informacji handlowej, w tym realizacji usługi Newsletter pod warunkiem wyrażenia odpowiedniej zgody (art. 6 ust. 1 lit a) r.o.d.o.).
 • Dane osobowe będą przetwarzane do czasu realizacji celu, dla którego zostały zebrane lub do momentu ewentualnego odwołania przez Panią/Pana zgody, a następnie przez okres niezbędny do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń związanych z przetwarzaniem danych.
 • Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane tylko podmiotom, którym Administrator ma obowiązek przekazywać dane na gruncie obowiązujących przepisów prawa.
 • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy r.o.d.o.
 • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celów, dla których zostały pobrane.